Vyvíjíme softwarové aplikace na různých platformách

Jednou z našich stěžejních aktivit je realizace softwarových řešení, která jsou součástí většiny našich projektů.

Jako běžnou součást zakázky na vývoj softwaru provádíme vstupní analýzu, analýzu zákaznických požadavků, návrh řešení, a v konečné fázi také nezbytné testy a zkoušky pro ověření komplexní funkcionality řešení. Máme velký záběr, proto pro nás není problém programovat PLC a jednočipové procesory, specifická SCADA řešení až po rozsáhlá řešení databází na úrovni klient-server.

Jak vypadá vývoj softwaru v našem podání

  1. Naše softwary prochází několika stupňovou kontrolou, jejich nasazení proto nijak neohrozí váš stávající provoz.
  2. Máme tým zkušených vývojářů, kteří navrhují řešení na míru.
  3. K dosažení našich cílů používáme moderní nástroje a prostředí.

S čím už jsme našim klientům pomohli

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
STRABAG Rail a.s.
Červenec 2017
Sedm stanic a přidružených zastávek jsem propojili se systémem DDTS ŽDC a za tím účelem dodali tři integrační koncentrátory a dvě pevné pracoviště. Pokračovali jsme úpravou a doplněním integračního serveru na ED Brno a doplněním klientských pracovišť.
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)
OHL ŽS, a.s.
Červen 2016
Pro síť 10 stanic a přidružených zastávek jsme nasadili systém DDTS ŽDC. Součástí byla dodávka 10 integračních koncentrátorů, čtyř mobilních pracovišť a jednoho pevného pracoviště. Dále jsme zajišťoali úprava a doplnění integračních serverů na CDP Praha a ED Pardubice a doplnění klientských pracovišť.
Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, včetně jejich provozování
OHL ŽS, a.s.
Květen 2015
Zajistili jsme dálkový dohled rozvaděčů NN a VN rozvodů v prostoru energobloků EGB1, 2, 5, 6, 7 a 8, monitoring napájení důležitých pracovišť (přenos po elektrické síti) a dohledových pracovišť na centrálním dispečinku, provozních pracovníků a hlavního energetika v areálu fakultní nemocnice Ostrava.

Chcete se s námi pustit do vývoje softwaru? Ozvěte se nám