Vyvíjíme CODIS, dohledový a diagnostický systém pro železnici

Vyvinuli jsme řešení, které přenáší informace z technologických systémů a zajišťuje provozuschopnost železničních tratí. Systém CODIS umožňuje jednotné zobrazení všech diagnostických informací a ovládání technologických systémů jednotlivých stanic.

Mezi základní technologie integrované systémem CODIS patří elektrická požární a zabezpečovací signalizace, osvětlení železničních stanic a zastávek, elektrický ohřev výhybek a předtápěcí zařízení, automatický samozhášecí systém, kamerové, informační a rozhlasové systémy, výtahové systémy nebo odečty spotřeby energií. K přínosům systému tak patří časová i finanční úspora při provozování, diagnostice a poruchách železničních technologií. Systém CODIS umožňuje efektivně řešit poruchové stavy dohledovaných technologií a snižuje rizika spojená s provozem železničních systémů.

Co byste o systému CODIS měli vědět

  1. Tvoří ho čtyři dvojice redundantních integračních serverů v Praze, Přerově, Brně a Ostravě.
  2. Integruje přes 150 železničních stanic a více než 160 klientských pracovišť.
  3. Monitoruje přes 800 000 datových bodů v rámci všech stanic a pracovišť.

S čím už jsme našim klientům pomohli

Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
Elektrizace železnic Praha a.s.
Leden 2023
V železniční stanici Adamov jsme provedli začlenění technologických systémů do dálkové diagnostiky včetně dodávky a zprovoznění dohledových pracovišť. Součástí dodávky bylo i řízení automatického zamykání čekárny.
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n, II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ
Elektrizace železnic Praha a.s.
Červen 2023
Na spínacích stanicích v areálu DKV a ONJ jsme zajistili dálkový dohled a monitoring technologií železniční infrastruktury včetně doplnění vzdálených klientských pracovišť.
Velim - Poříčany, BC
AŽD Praha s.r.o.
Září 2023
Na trati Velim - Poříčany jsme zprovoznili dálkový dohled technologických systémů ŽDC včetně dohledu z centrálního dispečerského pracoviště v Praze.

Chcete se o systému CODIS pobavit na schůzce? Ozvěte se nám