Vyvíjíme CODIS, dohledový a diagnostický systém pro železnici

Vyvinuli jsme řešení, které přenáší informace z technologických systémů a zajišťuje provozuschopnost železničních tratí. Systém CODIS umožňuje jednotné zobrazení všech diagnostických informací a ovládání technologických systémů jednotlivých stanic.

Mezi základní technologie integrované systémem CODIS patří elektrická požární a zabezpečovací signalizace, osvětlení železničních stanic a zastávek, elektrický ohřev výhybek a předtápěcí zařízení, automatický samozhášecí systém, kamerové, informační a rozhlasové systémy, výtahové systémy nebo odečty spotřeby energií. K přínosům systému tak patří časová i finanční úspora při provozování, diagnostice a poruchách železničních technologií. Systém CODIS umožňuje efektivně řešit poruchové stavy dohledovaných technologií a snižuje rizika spojená s provozem železničních systémů.

Co byste o systému CODIS měli vědět

  1. Tvoří ho čtyři dvojice redundantních integračních serverů v Praze, Přerově, Brně a Ostravě.
  2. Integruje přes 150 železničních stanic a více než 160 klientských pracovišť.
  3. Monitoruje přes 800 000 datových bodů v rámci všech stanic a pracovišť.

S čím už jsme našim klientům pomohli

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
OHL ŽS, a.s.
Prosinec 2019
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v rámci traťového úseku Český Těšín - Dětmarovice včetně dodávky pěti integračních koncentrátorů a doplnění pracovišť dálkového dohledu na OŘ Ostrava.
Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.
Elektrizace železnic Praha a. s.
Březen 2020
Do stávajícího řešení DDTS ŽDC jsme doplnili deset nových rozvaděčů pro sběr diagnostických informací ze silnoproudých a sdělovacích zařízení v šesti Brněnských železničních stanicích. Součástí dodávky byla klientská pracoviště a umožnění dohledu z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou
AŽD Praha a.s.
Březen 2021
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v rámci železničních Stanic Sklené nad Oslavou a Křižanov včetně dodávky pracovišť dálkového dohledu na OŘ Brno.

Chcete se o systému CODIS pobavit na schůzce? Ozvěte se nám