Vyvíjíme CODIS, dohledový a diagnostický systém pro železnici

Vyvinuli jsme řešení, které přenáší informace z technologických systémů a zajišťuje provozuschopnost železničních tratí. Systém CODIS umožňuje jednotné zobrazení všech diagnostických informací a ovládání technologických systémů jednotlivých stanic.

Mezi základní technologie integrované systémem CODIS patří elektrická požární a zabezpečovací signalizace, osvětlení železničních stanic a zastávek, elektrický ohřev výhybek a předtápěcí zařízení, automatický samozhášecí systém, kamerové, informační a rozhlasové systémy, výtahové systémy nebo odečty spotřeby energií. K přínosům systému tak patří časová i finanční úspora při provozování, diagnostice a poruchách železničních technologií. Systém CODIS umožňuje efektivně řešit poruchové stavy dohledovaných technologií a snižuje rizika spojená s provozem železničních systémů.

Co byste o systému CODIS měli vědět

  1. Tvoří ho čtyři dvojice redundantních integračních serverů v Praze, Přerově, Brně a Ostravě.
  2. Integruje přes 150 železničních stanic a více než 160 klientských pracovišť.
  3. Monitoruje přes 800 000 datových bodů v rámci všech stanic a pracovišť.

Chcete se o systému CODIS pobavit na schůzce? Ozvěte se nám