Podívejte se na naše výsledky

Ať už nasazujeme systém pro dálkovou diagnostiku Codis na další klientské pracoviště, servisujeme brněnské silniční tunely nebo monitorujeme městské cyklostezky, vždy to děláme na 100%. Přesvědčte se sami.

Převedení DDTS ZAT na InS CDP Praha
Červenec 2018
Provedli jsme integraci dohledu silnoproudých systémů v rámci OŘ Praha do systému DDTS ŽDC. V rámci zakázky jsme dodali servisní klientská pracoviště a doplnili stávající dohledová pracoviště.
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
OHL ŽS, a.s.
Květen 2018
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni přípravná dokumentace části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín
SUDOP PRAHA a.s.
Březen 2018
Vytvořili jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni projekt DSP části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.
OHL ŽS, a.s.
Březen 2018
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni projekt DSP části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Roztoky u Prahy, Libčice n. Vltavou
Elektroline a.s.
Březen 2018
Zajistili jsme integraci dohledu silnoproudých systémů v rámci žel. stanic Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou do systému DDTS ŽDC včetně dodávky servisních klientských pracovišť a doplnění stávajících dohledových pracovišť.
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2017
Systém DDTS ŽDC jsme nasadili v jedné stanici a přidružených zastávkách. Dodali jsme integrační koncentrátor a dvě pracoviště DDTS ŽDC. Nakonec jsme upravili integrační server na ED Brno a doplnění klientská pracoviště.
Vývoj systému GOS
Vlastní vývoj
Září 2017 - dosud
Zajišťujeme vývoj komplexního nástroje pro evidenci a podporu řešení poruchových stavů silnoproudých, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení provozovaných na železniční dopravní cestě (ŽDC).
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
OHL ŽS, a.s.
Červenec 2017
Zajistili jsme přípravnou dokumentaci pro část ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
STRABAG Rail a.s.
Červenec 2017
Sedm stanic a přidružených zastávek jsem propojili se systémem DDTS ŽDC a za tím účelem dodali tři integrační koncentrátory a dvě pevné pracoviště. Pokračovali jsme úpravou a doplněním integračního serveru na ED Brno a doplněním klientských pracovišť.
I/42 Brno VMO Žabovřeská I. etapa II
Červen 2017
Dodali jsme projekt DSP pro řídicí systém, měření pro řídicí systém, místní optická kabelizace pro silniční galerii a tramvajový tunel a projekt DSP řízení silničního provozu a řízení tramvajového provozu.
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)
OHL ŽS, a.s.
Březen 2017
V 11 stanicích a přidružených zastávkách jsme nasadili systém DDTS ŽDC a dodali osm integračních koncentrátorů a čtyři mobilní pracoviště. Jako součást zakázky jsem upravili a doplnili integrační server a klientská pracoviště na CDP Praha.
Máčení a sušení jader II
Leden 2017
Pro automatizovanou linku na máčení a sušení vylisovaných jader z písku používaných při výrobě složitějších odlitků jsme pokračovali v dodávce a montáži silového motorového rozvaděče RM pro napájení a regulaci jednotlivých pohonů, ovládacího rozvaděče DT s PLC pro řízení celé automatizované linky, podružné ovládací skříně a snímače, včetně připojení kabelizace.
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc
MORAVIA CONSULT Olomouc
Prosinec 2016
Vytvořili jsme přípravnou dokumentaci ,,Uničov – Olomouc, DDTS ŽDC‘‘ v běžném provedení a verzi pro silnoproudá zařízení.
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany
DCom, spol. s r.o.
Prosinec 2016
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v 8 stanicích a přidružených zastávkách, tři integrační koncentrátory, dvě mobilní pracoviště a jedno pevné pracoviště. Během dodávky došlo i k úpravě a doplnění integračního serveru na CDP Praha a doplnění klientských pracovišť.
Vývoj zařízení a dohledového systému pro IoT
Vlastní vývoj
Říjen 2016 - dosud
Vedeme vývoj nízkonákladového a nízkoenergetického zařízení, které slouží k monitoringu a přenosu vybraných informací, jako jsou měření teploty a vlhkosti, detekce pohybu, informace o poloze (GPS), stavové informace (otevření dveří, oken, poklopu, apod.), detekce zaplavení, měření výšky hladiny v nádrži, řece apod. Vývoj dohledového portálu pro jednotky IoT.
Řešení měřicích bodů na cyklostezkách v Brně – 1. etapa
VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
Srpen 2016
Navrhli jsme projekt pro technologickou část Sčítacích a měřicích bodů na cyklostezkách v Brně.
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)
OHL ŽS, a.s.
Červen 2016
Pro síť 10 stanic a přidružených zastávek jsme nasadili systém DDTS ŽDC. Součástí byla dodávka 10 integračních koncentrátorů, čtyř mobilních pracovišť a jednoho pevného pracoviště. Dále jsme zajišťoali úprava a doplnění integračních serverů na CDP Praha a ED Pardubice a doplnění klientských pracovišť.
DOZ Beroun - Rokycany
OHL ŽS, a.s.
Duben 2016
V pěti stanicích a přidružených zastávkách jsme zprovoznili systém DDTS ŽDC. V rámci zakázky jsme dodali i pět integračních koncentrátorů, dva mobilní pracoviště a jedno pevné pracoviště DDTS ŽDC. Na závěr jsme upravili a doplnili integrační servery na CDP Praha a Plzeň a klientská pracoviště.
DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice - Mosty u Jablunkova st. hr.
Signal Projekt s.r.o.
Únor 2016
Vyvořili jsme přípravnou dokumentaci ,,ŽST Ostrava - Svinov - Petrovice u Karviné, Dětmarovice - Mosty u Jablunkova, DDTS ŽDC‘‘ a přípravnou dokumentaci ,,InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC‘‘.
Máčení a sušení jader
Leden 2016
Pro automatizovanou linku na máčení a sušení vylisovaných jader z písku používaných při výrobě složitějších odlitků jsme zahájili dodávku a montáž silového motorového rozvaděče RM pro napájení a regulaci jednotlivých pohonů, ovládacího rozvaděče DT s PLC pro řízení celé automatizované linky, podružné ovládací skříně a snímače, včetně připojení kabelizace.
CDP Praha
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2015
Pro centrální dispečerské pracoviště jsme uvedli do provozu systém DDTS ŽDC. Součástí dodávky integrační koncentrátory, klientské stanice, úprava a doplnění integračních serverů.
Vývoj zařízení a dohledového systému pro systém V2X
Vlastní vývoj
Říjen 2015
Vyvinuli jsme zařízení a dohledový systém pro komunikaci vozidel s dopravní infrastrukturou.
Poskytování servisu a údržby technologického vybavení tunelů v Brně
ČD - Telematika a.s.
Září 2015 - dosud
Zajištění servisu, údržby a poruchové služby technologického a softwarového vybavení a stavebně-technické části silničních tunelů v intravilánu statutárního města Brna.
DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk
OHL ŽS, a.s.
Srpen 2015
Dodali jsme systém DDTS ŽDC včetně integračních koncentrátorů, klientských stanic, úprav a doplnění integračních serverů.
DOZ Břeclav - Brno
OHL ŽS, a.s.
Červen 2015
Pro našeho klienta jsme zajistili zrpovoznění systému DDTS ŽDC. Mimo to jsme dodali integrační koncentrátory, klientské stanice, úpravu a doplnění integračních serverů.
Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, včetně jejich provozování
OHL ŽS, a.s.
Květen 2015
Zajistili jsme dálkový dohled rozvaděčů NN a VN rozvodů v prostoru energobloků EGB1, 2, 5, 6, 7 a 8, monitoring napájení důležitých pracovišť (přenos po elektrické síti) a dohledových pracovišť na centrálním dispečinku, provozních pracovníků a hlavního energetika v areálu fakultní nemocnice Ostrava.
DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) – Újezdec u Luhačovic (mimo)
OHL ŽS, a.s.
Březen 2015
Navrhli jsme projektové souhrnné řešení včetně jeho dopracování a vytvořili výrobní dokumentaci DDTS.
Zařízení pro ohřev modelů
Březen 2015
Vyprojektovali jsme RDS "Rozvaděč ohřevu modelů".
Nezbytné úpravy požárního větrání Pisáreckého tunelu
Únor 2015
Dodali a zprovoznili jsme nový řídicí systém Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a následně ho propojili s dohledovým pracovištěm lokálních velínů Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a dohledovými pracovištěmi a velkoplošným zobrazením na centrálním technickém dispečinu (CTD) Brněnských komunikací. Pro klienta jsme vytvořili softwarový projekt a dodali dispečerský trenažér.
Pronájem dočasného řídicího systému a příslušenství pro zvláštní provozní režim Pisáreckého tunelu v Brně
Leden 2015
Navrhli jsme projekt dočasného řídicího systému. Součástí zakázky byla výroba, dodávka a zprovoznění rozvaděčů řídicího dočasného systému Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky. Se systémem jsme následně propojili dohledové pracoviště lokálního velínu Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a dohledová pracoviště a velkoplošné zobrazení na centrálním technickém dispečinu (CTD) Brněnských komunikací.
Kostelecké uzeniny - elektro rekonstrukce stroje Dršťkovka
Listopad 2014
Vyprojektovali a dodali jsme elektro rozvaděč pro stroj „Dršťovka“. V rámci rekontrukce jsme zajistili řídicí systém včetně softwaru, montáž a zprovoznění stroje u zákazníka.
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2014
Předali a zprovoznili jsme zakázku na systém DDTS ŽDC, jejíž součástí byla dodávka integračních koncentrátorů, klientských stanic, úprava a doplnění integračních serverů.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2014
Pro nově budované kolejové napojení přestupního terminálu letiště jsme dodali a zprovoznili systém DDTS ŽDC. Součástí zakázky byly integrační koncentrátory, klientské stanice a úprava a doplnění integračních serverů.
Poskytování servisu a údržby systému DDTS ŽDC
Září 2014 - dosud
Provádíme servisní a údržbové práce na dohledovém systému DDTS ŽDC.
Vývoj systému DDTS ŽDC
Vlastní vývoj
Červen 2014 - dosud
Vyvíjíme systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty. Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání systémů z pracovišť obsluhy, jednotný způsob zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy.

Zaujala vás naše práce? Ozvěte se nám