Podívejte se na naše výsledky

Ať už nasazujeme systém pro dálkovou diagnostiku Codis na další klientské pracoviště, servisujeme brněnské silniční tunely nebo monitorujeme městské cyklostezky, vždy to děláme na 100%. Přesvědčte se sami.

Měřící body na cyklostezkách
Leden 2020
Vyvinuli jsme technologii pro sčítání chodců a cyklistů s rozlišením směru jejich pohybu. Technologii jsme nainstalovali na brněnských cyklostezkách a výstupy prezentujeme veřejnosti prostřednictvím instalovaného totemu a na stránkách brněnského dopravního informačního centra. Reportáž o projektu můžete zhlédnout zde nebo zde. Úspěšnost detekce se pohybuje na 95%. Ukázku funkčnosti denní detekce můžete zhlédnout zde a noční detekce zde.
Řešení FlexiCube pro sledování koncentrace CO2 a zaplavení
E.ON Česká republika, s. r. o
Listopad 2019
Zařízení FlexiCube klient využívá ve třech aplikacích – zabezpečení technologie proti zaplavení pomocí záplavových senzorů, monitoring venkovní teploty a sledování vnitřního prostředí kanceláří a zasedacích místností se zaměřením na teplotu, vlhkost a koncentraci CO2.
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav - 2.stavba
Skanska a.s.
Listopad 2019
Do stávajícího řešení DDTS ŽDC jsme doplnili dva nové rozvaděče pro sběr diagnostických informací ze silnoproudých a sdělovacích zařízení v žst. Straky a žst. Čachovice. Součástí dodávky byl integrační koncentrátor a tři mobilní klientská pracoviště.
Silnice I/42 – Husovický tunel Brno - obnova části technologického zařízení
ČD - Telematika a.s.
Srpen 2019
Provedli jsme kompletní výměnu technologie měření kvality ovzduší, rychlosti větru, výšky vozidel a intenzity dopravy a doplnění detekce kouře v Husovickém tunelu v Brně. Součástí naší dodávky byla i integrace systému ADR do řídicího sytému tunelu, centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací a krajského operačního a informačního střediska HZS.
DDTS Havlíčkův Brod - Jihlava
OHL ŽS, a.s.
Červenec 2019
Do systému DDTS ŽDC jsme začlenili silnoproudé technologie instalované v rámci železniční trati Jihlava - Havlíčkův Brod. Součástí byla i dodávka dohledových pracovišť pro obsluhu a údržbu zařízení.
Řešení FlexiCube pro sledování pohybu a využití zapůjčených strojů
ZEPPELIN CZ s.r.o.
Červen 2019
Vyvinuli jsme řešení pro sledování pohybu a využití zapůjčených strojů. Klient využívá 310 ks jednotek FlexiCube ve svých půjčovnách stavebních strojů a malé mechanizace po celé České republice
Řešení FlexiCube pro detekci zahoření
Skanska a.s.
Březen 2019
Pro klienta jsme vyvinuli 20 ks FlexiCube kouřových čidel pro zvýšení bezpečnosti osob a majetku při případném zahoření ve stavebních modulech na staveništích.
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova
Elektrizace železnic Praha a. s.
Listopad 2018
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v rámci žst. Řikonín, žst. Vlkov u Tišnova a zastávky Níhov včetně dodávky klientských pracovišť pro vzdálený dohled nad insfrastrukturními technologiemi.
Převedení DDTS ZAT na InS CDP Praha
Červenec 2018
Provedli jsme integraci dohledu silnoproudých systémů v rámci OŘ Praha do systému DDTS ŽDC. V rámci zakázky jsme dodali servisní klientská pracoviště a doplnili stávající dohledová pracoviště.
Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Roztoky u Prahy, Libčice n. Vltavou
Elektroline a.s.
Březen 2018
Zajistili jsme integraci dohledu silnoproudých systémů v rámci žel. stanic Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou do systému DDTS ŽDC včetně dodávky servisních klientských pracovišť a doplnění stávajících dohledových pracovišť.
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2017
Systém DDTS ŽDC jsme nasadili v jedné stanici a přidružených zastávkách. Dodali jsme integrační koncentrátor a dvě pracoviště DDTS ŽDC. Nakonec jsme upravili integrační server na ED Brno a doplnění klientská pracoviště.
Vývoj systému GOS
Vlastní vývoj
Září 2017 - dosud
Zajišťujeme vývoj komplexního nástroje pro evidenci a podporu řešení poruchových stavů silnoproudých, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení provozovaných na železniční dopravní cestě (ŽDC).
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
STRABAG Rail a.s.
Červenec 2017
Sedm stanic a přidružených zastávek jsme propojili se systémem DDTS ŽDC a za tím účelem dodali tři integrační koncentrátory a dvě pevné pracoviště. Pokračovali jsme úpravou a doplněním integračního serveru na ED Brno a doplněním klientských pracovišť.
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)
OHL ŽS, a.s.
Březen 2017
V 11 stanicích a přidružených zastávkách jsme nasadili systém DDTS ŽDC a dodali osm integračních koncentrátorů a čtyři mobilní pracoviště. Jako součást zakázky jsem upravili a doplnili integrační server a klientská pracoviště na CDP Praha.
Máčení a sušení jader II
Leden 2017
Pro automatizovanou linku na máčení a sušení vylisovaných jader z písku používaných při výrobě složitějších odlitků jsme pokračovali v dodávce a montáži silového motorového rozvaděče RM pro napájení a regulaci jednotlivých pohonů, ovládacího rozvaděče DT s PLC pro řízení celé automatizované linky, podružné ovládací skříně a snímače, včetně připojení kabelizace.
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany
DCom, spol. s r.o.
Prosinec 2016
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v 8 stanicích a přidružených zastávkách, tři integrační koncentrátory, dvě mobilní pracoviště a jedno pevné pracoviště. Během dodávky došlo i k úpravě a doplnění integračního serveru na CDP Praha a doplnění klientských pracovišť.
Vývoj zařízení a dohledového systému pro IoT
Vlastní vývoj
Říjen 2016 - dosud
Vedeme vývoj nízkonákladového a nízkoenergetického zařízení, které slouží k monitoringu a přenosu vybraných informací, jako jsou měření teploty a vlhkosti, detekce pohybu, informace o poloze (GPS), stavové informace (otevření dveří, oken, poklopu, apod.), detekce zaplavení, měření výšky hladiny v nádrži, řece apod. Vývoj dohledového portálu pro jednotky IoT.
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)
OHL ŽS, a.s.
Červen 2016
Pro síť 10 stanic a přidružených zastávek jsme nasadili systém DDTS ŽDC. Součástí byla dodávka 10 integračních koncentrátorů, čtyř mobilních pracovišť a jednoho pevného pracoviště. Dále jsme zajišťovali úpravu a doplnění integračních serverů na CDP Praha a ED Pardubice a doplnění klientských pracovišť.
DOZ Beroun - Rokycany
OHL ŽS, a.s.
Duben 2016
V pěti stanicích a přidružených zastávkách jsme zprovoznili systém DDTS ŽDC. V rámci zakázky jsme dodali i pět integračních koncentrátorů, dva mobilní pracoviště a jedno pevné pracoviště DDTS ŽDC. Na závěr jsme upravili a doplnili integrační servery na CDP Praha a Plzeň a klientská pracoviště.
Máčení a sušení jader
Leden 2016
Pro automatizovanou linku na máčení a sušení vylisovaných jader z písku používaných při výrobě složitějších odlitků jsme zahájili dodávku a montáž silového motorového rozvaděče RM pro napájení a regulaci jednotlivých pohonů, ovládacího rozvaděče DT s PLC pro řízení celé automatizované linky, podružné ovládací skříně a snímače, včetně připojení kabelizace.
CDP Praha
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2015
Pro centrální dispečerské pracoviště jsme uvedli do provozu systém DDTS ŽDC. Součástí dodávky integrační koncentrátory, klientské stanice, úprava a doplnění integračních serverů.
Vývoj zařízení a dohledového systému pro systém V2X
Vlastní vývoj
Říjen 2015
Vyvinuli jsme zařízení a dohledový systém pro komunikaci vozidel s dopravní infrastrukturou.
DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk
OHL ŽS, a.s.
Srpen 2015
Dodali jsme systém DDTS ŽDC včetně integračních koncentrátorů, klientských stanic, úprav a doplnění integračních serverů.
DOZ Břeclav - Brno
OHL ŽS, a.s.
Červen 2015
Pro našeho klienta jsme zajistili zrpovoznění systému DDTS ŽDC. Mimo to jsme dodali integrační koncentrátory, klientské stanice, úpravu a doplnění integračních serverů.
Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, včetně jejich provozování
OHL ŽS, a.s.
Květen 2015
Zajistili jsme dálkový dohled rozvaděčů NN a VN rozvodů v prostoru energobloků EGB1, 2, 5, 6, 7 a 8, monitoring napájení důležitých pracovišť (přenos po elektrické síti) a dohledových pracovišť na centrálním dispečinku, provozních pracovníků a hlavního energetika v areálu fakultní nemocnice Ostrava.
Nezbytné úpravy požárního větrání Pisáreckého tunelu
Únor 2015
Dodali a zprovoznili jsme nový řídicí systém Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a následně ho propojili s dohledovým pracovištěm lokálních velínů Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a dohledovými pracovištěmi a velkoplošným zobrazením na centrálním technickém dispečinu (CTD) Brněnských komunikací. Pro klienta jsme vytvořili softwarový projekt a dodali dispečerský trenažér.
Pronájem dočasného řídicího systému a příslušenství pro zvláštní provozní režim Pisáreckého tunelu v Brně
Leden 2015
Navrhli jsme projekt dočasného řídicího systému. Součástí zakázky byla výroba, dodávka a zprovoznění rozvaděčů řídicího dočasného systému Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky. Se systémem jsme následně propojili dohledové pracoviště lokálního velínu Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a dohledová pracoviště a velkoplošné zobrazení na centrálním technickém dispečinu (CTD) Brněnských komunikací.
Kostelecké uzeniny - elektro rekonstrukce stroje Dršťkovka
Listopad 2014
Vyprojektovali a dodali jsme elektro rozvaděč pro stroj „Dršťovka“. V rámci rekontrukce jsme zajistili řídicí systém včetně softwaru, montáž a zprovoznění stroje u zákazníka.
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2014
Předali a zprovoznili jsme zakázku na systém DDTS ŽDC, jejíž součástí byla dodávka integračních koncentrátorů, klientských stanic, úprava a doplnění integračních serverů.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2014
Pro nově budované kolejové napojení přestupního terminálu letiště jsme dodali a zprovoznili systém DDTS ŽDC. Součástí zakázky byly integrační koncentrátory, klientské stanice a úprava a doplnění integračních serverů.
Vývoj systému DDTS ŽDC
Vlastní vývoj
Červen 2014 - dosud
Vyvíjíme systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty. Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání systémů z pracovišť obsluhy, jednotný způsob zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy.

Zaujala vás naše práce? Ozvěte se nám