Provádíme projekční práce v oblasti elektro

Nabízíme veškeré projekční práce v elektrotechnice se zaměřením na části automatizace a řízení technologických procesů. A to vše provádíme v oblastech železničních a silničních staveb, energetického a ekologického stavitelství.

Díky zázemí vlastního týmu projektantů klientům dodáváme vše od analýz zadání, studií, návrhů řešení, přes dokumentace pro územní rozhodnutí, realizační dokumentace, až po dokumentaci skutečného provedení. Nadto zajišťujeme služby autorského a technického dozoru.

Jak vypadá projekční práce v našem podání

  1. Výstupy z projekce dodáváme ve formátu a kvalitě, se kterými okamžitě může pracovat další dodavatel.
  2. Práci projektanta vždy v rámci zakázky předchází analýza zadání zpracovaná našimi specialisty.
  3. Projektovou dokumentaci dodáváme jako součást zakázky i jako samostatnou službu.

S čím už jsme našim klientům pomohli

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín
SUDOP PRAHA a.s.
Březen 2018
Vytvořili jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni projekt DSP části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
I/42 Brno VMO Žabovřeská I. etapa II
Červen 2017
Dodali jsme projekt DSP pro řídicí systém, měření pro řídicí systém, místní optická kabelizace pro silniční galerii a tramvajový tunel a projekt DSP řízení silničního provozu a řízení tramvajového provozu.
Řešení měřicích bodů na cyklostezkách v Brně – 1. etapa
VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
Srpen 2016
Navrhli jsme projekt pro technologickou část Sčítacích a měřicích bodů na cyklostezkách v Brně.

Chcete vytvořit projektovou dokumentaci? Ozvěte se nám