Řešíme projekty od A do Z

Realizace zakázek na klíč nám dává smysl, proto se tomu naplno věnujeme.

Díky zkušenostem a odborníkům máme pro naše klienty nejlepší předpoklady k převzetí celého projektu. Kompletní zakázka znamená, že projekt navrhneme, vyprojektujeme, vyvineme, vyrobíme v rámci něho potřebného komponenty, které namontujeme a zprovozníme tak celé řešení, které následně i servisujeme.

Jak vypadá kompletní zakázka v našem podání

  1. Projekt pro nás nekončí jeho předáním, jsme se zákazníkem stále ve spojení.
  2. Optimalizujeme řešení ke klientově spokojenosti.
  3. Realizujeme to, co jsme na začátku sami navrhli. Neseme zodpovědnost za celý projekt.

S čím už jsme našim klientům pomohli

Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Roztoky u Prahy, Libčice n. Vltavou
Elektroline a.s.
Březen 2018
Zajistili jsme integraci dohledu silnoproudých systémů v rámci žel. stanic Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou do systému DDTS ŽDC včetně dodávky servisních klientských pracovišť a doplnění stávajících dohledových pracovišť.
Máčení a sušení jader II
Leden 2017
Pro automatizovanou linku na máčení a sušení vylisovaných jader z písku používaných při výrobě složitějších odlitků jsme pokračovali v dodávce a montáži silového motorového rozvaděče RM pro napájení a regulaci jednotlivých pohonů, ovládacího rozvaděče DT s PLC pro řízení celé automatizované linky, podružné ovládací skříně a snímače, včetně připojení kabelizace.
Pronájem dočasného řídicího systému a příslušenství pro zvláštní provozní režim Pisáreckého tunelu v Brně
Leden 2015
Navrhli jsme projekt dočasného řídicího systému. Součástí zakázky byla výroba, dodávka a zprovoznění rozvaděčů řídicího dočasného systému Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky. Se systémem jsme následně propojili dohledové pracoviště lokálního velínu Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a dohledová pracoviště a velkoplošné zobrazení na centrálním technickém dispečinu (CTD) Brněnských komunikací.

Chcete se s námi pustit do kompletní zakázky? Ozvěte se nám