Řešíme projekty od A do Z

Realizace zakázek na klíč nám dává smysl, proto se tomu naplno věnujeme.

Díky zkušenostem a odborníkům máme pro naše klienty nejlepší předpoklady k převzetí celého projektu. Kompletní zakázka znamená, že projekt navrhneme, vyprojektujeme, vyvineme, vyrobíme v rámci něho potřebného komponenty, které namontujeme a zprovozníme tak celé řešení, které následně i servisujeme.

Jak vypadá kompletní zakázka v našem podání

  1. Projekt pro nás nekončí jeho předáním, jsme se zákazníkem stále ve spojení.
  2. Optimalizujeme řešení ke klientově spokojenosti.
  3. Realizujeme to, co jsme na začátku sami navrhli. Neseme zodpovědnost za celý projekt.

S čím už jsme našim klientům pomohli

Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.
Elektrizace železnic Praha a. s.
Březen 2020
Do stávajícího řešení DDTS ŽDC jsme doplnili deset nových rozvaděčů pro sběr diagnostických informací ze silnoproudých a sdělovacích zařízení v šesti Brněnských železničních stanicích. Součástí dodávky byla klientská pracoviště a umožnění dohledu z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.
Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna
AŽD Praha a.s.
Leden 2021
Při modernizaci a elektrizaci trati Šakvice - Hustopeče u Brna jsem dodali a zprovoznili systém dálkového dohledu infrastrukturních zařízení ve stanici Hustopeče u Brna a zároveň byla provedena rekonstrukce stávajících zařízení ve stanici Šakvice. Součástí naší dodávky bylo zprovoznění dálkového dohledu této trati z CDP Přerov.
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou
AŽD Praha a.s.
Březen 2021
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v rámci železničních Stanic Sklené nad Oslavou a Křižanov včetně dodávky pracovišť dálkového dohledu na OŘ Brno.
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Miroslav
AK signal Brno a.s.
Červen 2021
Vytvořili jsme ostrovní systém diagnostiky technologických systémů v rámci železniční stanice Miroslav včetně klientského pracoviště a přípravy na budoucí integraci do serveru systému v OŘ Brno
Oprava DDTS v žst. Moravské Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov a Silůvky
JICOM, spol. s r.o.
Srpen 2021
Provedli jsme upgrade a rozšíření integrace do systému dálkové diagnostiky pro čtyři železniční stanice včetně dohledových rozvaděčů osvětlení s možností místního ovládání.
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa
Elektrizace železnic Praha a. s.
Říjen 2021
V železniční stanici Střelice u Brna jsme zprovoznili systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční infrastruktury. V rámci této stavby byla i integrace pěti technologických objektů v rámci traťového úseku Brno - Střelice.
Výstavba odbočky Rajhrad
AŽD Praha a.s.
Prosinec 2021
Dodali a zprovoznili jsme systém dálkového dohledu infrastrukturních zařízení ve stanici Rajhrad. Součástí naší dodávky bylo zprovoznění dálkového dohledu této stanice z CDP Přerov
Silnice I/42 – Husovický tunel Brno - obnova části technologického zařízení
ČD - Telematika a.s.
Srpen 2019
Provedli jsme kompletní výměnu technologie měření kvality ovzduší, rychlosti větru, výšky vozidel a intenzity dopravy a doplnění detekce kouře v Husovickém tunelu v Brně. Součástí naší dodávky byla i integrace systému ADR do řídicího sytému tunelu, centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací a krajského operačního a informačního střediska HZS.

Chcete se s námi pustit do kompletní zakázky? Ozvěte se nám