Dodáváme a servisujeme řídící a dohledové systémy pro silniční tunely

Díky zkušenostem se systémy pro dálkovou diagnostiku a dopravní telematiku na železnici jsme rozšířili tyto aktivity i na oblast silniční dopravy, konkrétně na městské a dálniční tunely.

Zajišťujeme projekci, dodávku a zprovoznění tunelových technologií. Dohledová pracoviště, jako jsou centrální dispečinky a lokální velíny, vybavujeme softwarovým a hardwarovým řešením. A to včetně velkoplošných zobrazení dispečerských pracovišť. Jako podporu těchto služeb nabízíme servis a údržbu technologického vybavení silničních tunelů.

Co byste o řídících a dohledových systémech pro silniční tunely měli vědět

  1. Máme dlouholeté zkušenosti s dodávkou a servisem tunelové řídící techniky.
  2. Pomůžeme s tvorbou zadání, projektem, ale také komplexní dodávkou celého řešení.
  3. Máme kvalifikované odborníky na servis tunelových technologií.

S čím už jsme našim klientům pomohli

Silnice I/42 – Husovický tunel Brno - obnova části technologického zařízení
ČD - Telematika a.s.
Srpen 2019
Provedli jsme kompletní výměnu technologie měření kvality ovzduší, rychlosti větru, výšky vozidel a intenzity dopravy a doplnění detekce kouře v Husovickém tunelu v Brně. Součástí naší dodávky byla i integrace systému ADR do řídicího sytému tunelu, centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací a krajského operačního a informačního střediska HZS.
I/42 Brno VMO Žabovřeská I. etapa, VD-ZDS/AD a II. etapa VD-ZDS
Říjen 2019
Vypracovali jsme projekt ve stupni PDPS pro řídicí systém tramvajového tunelu a silniční galerie pro stavbu další části velkého městského okruhu v Brně. Součástí dokumentace byl i návrh řízení tramvajového provozu v tramvajovém tunelu včetně dálkového dohledu z dispečinku.
Poskytování servisu a údržby technologického vybavení tunelů v Brně
ČD - Telematika a.s.
Září 2015 - dosud
Zajištění servisu, údržby a poruchové služby technologického a softwarového vybavení a stavebně-technické části silničních tunelů v intravilánu statutárního města Brna.

Chcete se o řídících a dohledových systémech pro silniční tunely pobavit na schůzce?
Ozvěte se nám