Dolů Dolů Dolů

Váš projekt propojíme se systémem dopravní infrastruktury

Jsme dodavatelem komplexního řešení pro dálkovou diagnostiku, dopravní telematiku, řízení a dohled v dopravě

Všechny služby

Umíme projekt navrhnout a realizovat

A to ve stanoveném čase, vysoké kvalitě a s odpovídající odborností. Projekty našich klientů na technologické dodávky pro oblast pozemních staveb, energetického a ekologického stavitelství dokážeme vyprojektovat, vyvinout, realizovat a dlouhodobě servisovat. Vedle toho se věnujeme výzkumu a vývoji vlastních produktů a řešení.

Chci vidět reference

Pracujeme pro ty největší z oboru

S AŽD pravidelně spolupracujeme na vývoji řešení v drážním prostředí a modernizaci tuzemských železničních tratí.

Pro ČD Telematika vyvíjíme technologie pro specializované kolejové měřicí vozy (na dráze) a zajišťujeme servis a údržbu tunelových technologií v Brně.

S OHLA ŽS průběžně modernizujeme síť tuzemských železničních tratí.

Se společností SKANSKA pracujeme na zavádění technologií do místních železničních cest.

Prohlédnout ostatní partnery

Nabízíme práci ve výjimečném oboru

Navrhujeme řešení řídicích a dohledových systémů na železnicích a silnicích. Díky tomu, že firem, jako jsme my, není mnoho, máme pořád co dělat. Přidejte se k nám.

Chci vědět víc