S partnery udržujeme vztahy založené na důvěře

Mezi naše klienty patří převážně velké stavební, technologické a projekční společnosti. S řadou z nich se nad zakázkami setkáváme opakovaně nebo dokonce dlouhodobě rozvíjíme společné projekty. Prohlédněte si, pro koho pracujeme a co je přínosem naší spolupráce.

S AŽD pravidelně spolupracujeme na vývoji řešení v drážním prostředí a modernizaci tuzemských železničních tratí.

Pro ČD Telematika vyvíjíme technologie pro specializované kolejové měřicí vozy (na dráze) a zajišťujeme servis a údržbu tunelových technologií v Brně.

S OHLA ŽS průběžně modernizujeme síť tuzemských železničních tratí.

Se společností SKANSKA pracujeme na zavádění technologií do místních železničních cest.

S partnerem AK SIGNAL BRNO spolupracujeme na vývoji řešení v oblasti drážních technologií.

Pro Brněnské komunikace zajišťujeme bezproblémové řízení silničního tunelového provozu v Brně.

S DCom spolupracujeme na integraci a vývoji sdělovacích drážních technologií.

Pro společnost Elektrizace železnic Praha zajišťujeme modernizaci železničních tratí v České republice.

S Elektroline pravidelně modernizujeme tuzemské železniční tratě.

S JICOM pravidelně spolupracujeme na modernizaci tuzemských železničních tratí.

V rámci zakázek Moravia Consult Olomouc zajišťujeme projekční práce na modernizaci tuzemských železničních tratí.

Prostřednictvím sítě Sigfox dodáváme náš vlastní certifikovaný produkt FlexiCube pro řešení celé škály projektů.

Pro Signal Projekt dlouhodobě tvoříme projekty za účelem modernizace železniční dopravní sítě na našem území.

Se STRABAG Rail opakovaně spolupracujeme na modernizaci tuzemských železničních tratí.

Pro SUDOP Brno zpracováváme projekty navrhující modernizaci železničních tratí v tuzemsku.

Se společností Veselý Dopravní Signalizace spolupracujeme na zajištění servisu a údržby tunelových technologií.

Zaujali jsme vás? Ozvěte se nám