Podívejte se na naše výsledky

Ať už nasazujeme systém pro dálkovou diagnostiku Codis na další klientské pracoviště, servisujeme brněnské silniční tunely nebo monitorujeme městské cyklostezky, vždy to děláme na 100%. Přesvědčte se sami.

Výstavba odbočky Rajhrad
AŽD Praha a.s.
Prosinec 2021
Dodali a zprovoznili jsme systém dálkového dohledu infrastrukturních zařízení ve stanici Rajhrad. Součástí naší dodávky bylo zprovoznění dálkového dohledu této stanice z CDP Přerov
Modernizace železničního uzlu Ostrava
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Listopad 2021
Dodali jsme projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro územní řízení části "Dálková diagnostika železniční infrastruktury" pro celkem 21 technologických objektů v rámci trati železničního uzlu Ostrava.
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa
Elektrizace železnic Praha a. s.
Říjen 2021
V železniční stanici Střelice u Brna jsme zprovoznili systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční infrastruktury. V rámci této stavby byla i integrace pěti technologických objektů v rámci traťového úseku Brno - Střelice.
Oprava DDTS v žst. Moravské Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov a Silůvky
JICOM, spol. s r.o.
Srpen 2021
Provedli jsme upgrade a rozšíření integrace do systému dálkové diagnostiky pro čtyři železniční stanice včetně dohledových rozvaděčů osvětlení s možností místního ovládání.
Oprava silnoproudých zařízení v žst. Pelhřimov - projekt
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Červen 2021
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury pro železniční stanici Pelhřimov.
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Miroslav
AK signal Brno a.s.
Červen 2021
Vytvořili jsme ostrovní systém diagnostiky technologických systémů v rámci železniční stanice Miroslav včetně klientského pracoviště a přípravy na budoucí integraci do serveru systému v OŘ Brno
Výstavba kamerových systémů na železničních přejezdech pro detekci přestupků v oblasti SSZ
Signal Projekt s.r.o.
Březen 2021
Vypracovali jsme projektovou dokumentaci pro provádění stavby části "Dálková diagnostika železniční infrastruktury" pro zabezpečení osmi přejezdových objektů.
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou
AŽD Praha a.s.
Březen 2021
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v rámci železničních Stanic Sklené nad Oslavou a Křižanov včetně dodávky pracovišť dálkového dohledu na OŘ Brno.
Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna
AŽD Praha a.s.
Leden 2021
Při modernizaci a elektrizaci trati Šakvice - Hustopeče u Brna jsem dodali a zprovoznili systém dálkového dohledu infrastrukturních zařízení ve stanici Hustopeče u Brna a zároveň byla provedena rekonstrukce stávajících zařízení ve stanici Šakvice. Součástí naší dodávky bylo zprovoznění dálkového dohledu této trati z CDP Přerov.
Oprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení žst. Nedvědice
AK signal Brno a.s.
Prosinec 2020
V železniční stanici Nedvědice jsme zprovoznili ostrovní systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční infrastruktury včetně místního ovládacího pracoviště.
ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Prosinec 2020
Vypracovali jsme záměr projektu pro část "Dálková diagnostika železniční infrastruktury".
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2020
Dodali jsme projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavební povolení části "Dálková diagnostika železniční infrastruktury" pro celkem 32 technologických objektů v rámci trati Otrokovice - Vizovice.
Vybudování EPZ v žst. Brno hl. n., odstavné nádraží "B"
OHL ŽS, a.s.
Červenec 2020
Do systému DDTS ŽDC jsme začlenili systém Elektrického předehřívacího zařízení v žst. Brno hl.n. s osmnácti stojany pro připojení ohřevu vlakových souprav.
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Miroslav
Signal Projekt s.r.o.
Červenec 2020
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci pro stavební povolení na ostrovní provedení systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury pro železniční stanici Miroslav.
Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.
Elektrizace železnic Praha a. s.
Březen 2020
Do stávajícího řešení DDTS ŽDC jsme doplnili deset nových rozvaděčů pro sběr diagnostických informací ze silnoproudých a sdělovacích zařízení v šesti Brněnských železničních stanicích. Součástí dodávky byla klientská pracoviště a umožnění dohledu z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.
Modernizace železničního uzlu Ostrava
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Leden 2020
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni přípravná dokumentace části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
OHL ŽS, a.s.
Prosinec 2019
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v rámci traťového úseku Český Těšín - Dětmarovice včetně dodávky pěti integračních koncentrátorů a doplnění pracovišť dálkového dohledu na OŘ Ostrava.
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav - 2.stavba
Skanska a.s.
Listopad 2019
Do stávajícího řešení DDTS ŽDC jsme doplnili dva nové rozvaděče pro sběr diagnostických informací ze silnoproudých a sdělovacích zařízení v žst. Straky a žst. Čachovice. Součástí dodávky byl integrační koncentrátor a tři mobilní klientská pracoviště.
I/42 Brno VMO Žabovřeská I. etapa, VD-ZDS/AD a II. etapa VD-ZDS
Říjen 2019
Vypracovali jsme projekt ve stupni PDPS pro řídicí systém tramvajového tunelu a silniční galerie pro stavbu další části velkého městského okruhu v Brně. Součástí dokumentace byl i návrh řízení tramvajového provozu v tramvajovém tunelu včetně dálkového dohledu z dispečinku.
Silnice I/42 – Husovický tunel Brno - obnova části technologického zařízení
ČD - Telematika a.s.
Srpen 2019
Provedli jsme kompletní výměnu technologie měření kvality ovzduší, rychlosti větru, výšky vozidel a intenzity dopravy a doplnění detekce kouře v Husovickém tunelu v Brně. Součástí naší dodávky byla i integrace systému ADR do řídicího sytému tunelu, centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací a krajského operačního a informačního střediska HZS.
DDTS Havlíčkův Brod - Jihlava
OHL ŽS, a.s.
Červenec 2019
Do systému DDTS ŽDC jsme začlenili silnoproudé technologie instalované v rámci železniční trati Jihlava - Havlíčkův Brod. Součástí byla i dodávka dohledových pracovišť pro obsluhu a údržbu zařízení.
Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou
Červen 2019
Dodali jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni dokumentace pro stavební povolení části DDTS, sdělovací a silnoproudá zařízení.
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice
Březen 2019
Systém DDTS ŽDC jsme nasadili v pěti železničních stanicích a dvou zastávkách v rámci traťového úseku Praha-Smíchov - Hostivice včetně dodávky dvou integračních koncentrátorů a zajištění dálkového dohledu nad insfrastrukturními technologiemi.
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
SUDOP PRAHA a.s.
Leden 2019
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni projekt DSP části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Listopad 2018
Vytvořili jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni projekt DSP části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova
Elektrizace železnic Praha a. s.
Listopad 2018
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v rámci žst. Řikonín, žst. Vlkov u Tišnova a zastávky Níhov včetně dodávky klientských pracovišť pro vzdálený dohled nad insfrastrukturními technologiemi.
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
OHL ŽS, a.s.
Červenec 2018
Podíleli jsme se na zpracování záměru projektu stavby v části "Dálková diagnostika železniční infrastruktury".
Převedení DDTS ZAT na InS CDP Praha
Červenec 2018
Provedli jsme integraci dohledu silnoproudých systémů v rámci OŘ Praha do systému DDTS ŽDC. V rámci zakázky jsme dodali servisní klientská pracoviště a doplnili stávající dohledová pracoviště.
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín
SUDOP PRAHA a.s.
Březen 2018
Vytvořili jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni projekt DSP části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.
OHL ŽS, a.s.
Březen 2018
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci stavby ve stupni projekt DSP části ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Roztoky u Prahy, Libčice n. Vltavou
Elektroline a.s.
Březen 2018
Zajistili jsme integraci dohledu silnoproudých systémů v rámci žel. stanic Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou do systému DDTS ŽDC včetně dodávky servisních klientských pracovišť a doplnění stávajících dohledových pracovišť.
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2017
Systém DDTS ŽDC jsme nasadili v jedné stanici a přidružených zastávkách. Dodali jsme integrační koncentrátor a dvě pracoviště DDTS ŽDC. Nakonec jsme upravili integrační server na ED Brno a doplnění klientská pracoviště.
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
OHL ŽS, a.s.
Červenec 2017
Zajistili jsme přípravnou dokumentaci pro část ,,Dálková diagnostika železniční infrastruktury‘‘.
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
STRABAG Rail a.s.
Červenec 2017
Sedm stanic a přidružených zastávek jsme propojili se systémem DDTS ŽDC a za tím účelem dodali tři integrační koncentrátory a dvě pevné pracoviště. Pokračovali jsme úpravou a doplněním integračního serveru na ED Brno a doplněním klientských pracovišť.
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)
OHL ŽS, a.s.
Březen 2017
V 11 stanicích a přidružených zastávkách jsme nasadili systém DDTS ŽDC a dodali osm integračních koncentrátorů a čtyři mobilní pracoviště. Jako součást zakázky jsem upravili a doplnili integrační server a klientská pracoviště na CDP Praha.
Máčení a sušení jader II
Leden 2017
Pro automatizovanou linku na máčení a sušení vylisovaných jader z písku používaných při výrobě složitějších odlitků jsme pokračovali v dodávce a montáži silového motorového rozvaděče RM pro napájení a regulaci jednotlivých pohonů, ovládacího rozvaděče DT s PLC pro řízení celé automatizované linky, podružné ovládací skříně a snímače, včetně připojení kabelizace.
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc
MORAVIA CONSULT Olomouc
Prosinec 2016
Vytvořili jsme přípravnou dokumentaci ,,Uničov – Olomouc, DDTS ŽDC‘‘ v běžném provedení a verzi pro silnoproudá zařízení.
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany
DCom, spol. s r.o.
Prosinec 2016
Dodali a zprovoznili jsme systém DDTS ŽDC v 8 stanicích a přidružených zastávkách, tři integrační koncentrátory, dvě mobilní pracoviště a jedno pevné pracoviště. Během dodávky došlo i k úpravě a doplnění integračního serveru na CDP Praha a doplnění klientských pracovišť.
Řešení měřicích bodů na cyklostezkách v Brně – 1. etapa
VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
Srpen 2016
Navrhli jsme projekt pro technologickou část Sčítacích a měřicích bodů na cyklostezkách v Brně.
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)
OHL ŽS, a.s.
Červen 2016
Pro síť 10 stanic a přidružených zastávek jsme nasadili systém DDTS ŽDC. Součástí byla dodávka 10 integračních koncentrátorů, čtyř mobilních pracovišť a jednoho pevného pracoviště. Dále jsme zajišťovali úpravu a doplnění integračních serverů na CDP Praha a ED Pardubice a doplnění klientských pracovišť.
DOZ Beroun - Rokycany
OHL ŽS, a.s.
Duben 2016
V pěti stanicích a přidružených zastávkách jsme zprovoznili systém DDTS ŽDC. V rámci zakázky jsme dodali i pět integračních koncentrátorů, dva mobilní pracoviště a jedno pevné pracoviště DDTS ŽDC. Na závěr jsme upravili a doplnili integrační servery na CDP Praha a Plzeň a klientská pracoviště.
DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice - Mosty u Jablunkova st. hr.
Signal Projekt s.r.o.
Únor 2016
Vyvořili jsme přípravnou dokumentaci ,,ŽST Ostrava - Svinov - Petrovice u Karviné, Dětmarovice - Mosty u Jablunkova, DDTS ŽDC‘‘ a přípravnou dokumentaci ,,InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC‘‘.
Máčení a sušení jader
Leden 2016
Pro automatizovanou linku na máčení a sušení vylisovaných jader z písku používaných při výrobě složitějších odlitků jsme zahájili dodávku a montáž silového motorového rozvaděče RM pro napájení a regulaci jednotlivých pohonů, ovládacího rozvaděče DT s PLC pro řízení celé automatizované linky, podružné ovládací skříně a snímače, včetně připojení kabelizace.
CDP Praha
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2015
Pro centrální dispečerské pracoviště jsme uvedli do provozu systém DDTS ŽDC. Součástí dodávky integrační koncentrátory, klientské stanice, úprava a doplnění integračních serverů.
DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk
OHL ŽS, a.s.
Srpen 2015
Dodali jsme systém DDTS ŽDC včetně integračních koncentrátorů, klientských stanic, úprav a doplnění integračních serverů.
DOZ Břeclav - Brno
OHL ŽS, a.s.
Červen 2015
Pro našeho klienta jsme zajistili zrpovoznění systému DDTS ŽDC. Mimo to jsme dodali integrační koncentrátory, klientské stanice, úpravu a doplnění integračních serverů.
Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, včetně jejich provozování
OHL ŽS, a.s.
Květen 2015
Zajistili jsme dálkový dohled rozvaděčů NN a VN rozvodů v prostoru energobloků EGB1, 2, 5, 6, 7 a 8, monitoring napájení důležitých pracovišť (přenos po elektrické síti) a dohledových pracovišť na centrálním dispečinku, provozních pracovníků a hlavního energetika v areálu fakultní nemocnice Ostrava.
DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) – Újezdec u Luhačovic (mimo)
OHL ŽS, a.s.
Březen 2015
Navrhli jsme projektové souhrnné řešení včetně jeho dopracování a vytvořili výrobní dokumentaci DDTS.
Zařízení pro ohřev modelů
Březen 2015
Vyprojektovali jsme RDS "Rozvaděč ohřevu modelů".
Nezbytné úpravy požárního větrání Pisáreckého tunelu
Únor 2015
Dodali a zprovoznili jsme nový řídicí systém Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a následně ho propojili s dohledovým pracovištěm lokálních velínů Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a dohledovými pracovištěmi a velkoplošným zobrazením na centrálním technickém dispečinu (CTD) Brněnských komunikací. Pro klienta jsme vytvořili softwarový projekt a dodali dispečerský trenažér.
Pronájem dočasného řídicího systému a příslušenství pro zvláštní provozní režim Pisáreckého tunelu v Brně
Leden 2015
Navrhli jsme projekt dočasného řídicího systému. Součástí zakázky byla výroba, dodávka a zprovoznění rozvaděčů řídicího dočasného systému Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky. Se systémem jsme následně propojili dohledové pracoviště lokálního velínu Pisáreckého tunelu a MUK Hlinky a dohledová pracoviště a velkoplošné zobrazení na centrálním technickém dispečinu (CTD) Brněnských komunikací.
Kostelecké uzeniny - elektro rekonstrukce stroje Dršťkovka
Listopad 2014
Vyprojektovali a dodali jsme elektro rozvaděč pro stroj „Dršťovka“. V rámci rekontrukce jsme zajistili řídicí systém včetně softwaru, montáž a zprovoznění stroje u zákazníka.
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2014
Předali a zprovoznili jsme zakázku na systém DDTS ŽDC, jejíž součástí byla dodávka integračních koncentrátorů, klientských stanic, úprava a doplnění integračních serverů.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
OHL ŽS, a.s.
Listopad 2014
Pro nově budované kolejové napojení přestupního terminálu letiště jsme dodali a zprovoznili systém DDTS ŽDC. Součástí zakázky byly integrační koncentrátory, klientské stanice a úprava a doplnění integračních serverů.

Zaujala vás naše práce? Ozvěte se nám